Program för Marielund utredningsområde

finns ute på samråd mellan 15 april och 27 maj 2021.

Marielund ligger 15 kilometer öster om Uppsala vid sjön Trehörningen.

Programförslaget belyser, i enlighet med uppdraget, tre alternativ eller etapper för bebyggelseutvecklingen i Marielund:

• alternativ/etapp MINI som omfattar 35-40 nya bostäder
• alternativ/etapp LITEN som omfattar 340-400 nya bostäder (inklusive MINI)
• alternativ/etapp STOR som omfattar 480-530 nya bostäder (inklusive MINI)

De två större alternativen/etapperna, LITEN och STOR, innebär en bebyggelseutveckling av i huvudsak bostäder med en variation av friliggande markbostäder, radhus, parhus samt småskaliga flerbostadshus. I båda dessa alternativen avsätts utrymme för skola och förskolor och möjlighet till etablering av icke störande verksamheter/service i kollektivtrafiknära lägen vid väg 282 samt vid uppsamlande korsningspunkter inom området.

I alternativ/etapp MINI ingår endast enbostadshus och möjlighet att etablera en förskola.

Samtliga alternativ/etapper tar hänsyn till kulturhistoriska värden och naturvärden. De två större alternativen innehåller en genomtänkt struktur av sparad natur med inslag av mer anlagda mindre grönytor inklusive ett allmänt bad vid sjön Trehörningen.

Diarienummer: 2012-020202

Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

Datum och tid: Torsdag 6 maj 2021, klockan 18.00-19:30
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt.
När det är dags för mötet ansluter du via denna länk.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Johan Elfström

Mer information

Strategisk samhällsplanerare
Anders Ågren
Uppdaterad: