Upphävande av tomtindelning Sunnersta 79:5

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 9 september t.o.m 30 september 2020.

Det föreslagna planområdet utgörs av fastigheten Sunnersta 79:5.

Den föreslagna planändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för en bostadsfastighet i Sunnersta, i södra Uppsala. Fastigheten är cirka 1 875 kvadratmeter stor och bebyggd med en huvudbyggnad. 

 Planhandling

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Sofia Masrour
Uppdaterad: