Dialog om ny översiktsplan och innerstadsstrategin

Under hösten för vi dialog om ny översiktsplan och innerstadsstrategin som är en fördjupning av översiktsplanen.

Översiktsplan 2016

En översiktsplan beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den vägleder och visar bland annat hur kommunen ska planera kring bostäder och transporter och hur vi ska bevara våra grönområden.
Kommunen arbetar nu med att ta fram en ny översiktsplan. Hur ska nya och gamla Uppsalabor bo, leva och transportera sig år 2050? Du har nu möjlighet att ta del av ett första samrådsförslag.

Läs och tyck till om förslag till ny översiktsplan på uppsala.se

Läs mer om översiktsplan 2016 på projektets sida

Innerstadsstrategin

En levande innerstad är en förutsättning för kommunens dragningskraft. Den är viktig både för invånarna och för näringslivet. Därför har kommunen tagit fram innerstadsstrategin, som en fördjupning av kommunens nya översiktsplan.

Läs förslaget till innerstadsstrategi på uppsala.se

Läs mer om innerstadsstrategin på projektets sida

Planerar för fler invånare

Uppsala kommun växer och vi vill fortsätta att vara en öppen och inspirerande kommun för människor, företag, organisationer och andra verksamheter. Till 2050 behöver vi ha beredskap för mellan 75 000 och 135 000 fler invånare jämfört med idag. Därför planerar vi nu för bostäder, gator, torg, lokaler, service, parker, grönområden och allt annat som behövs i en växande kommun.

En del av kommunens planer blir verklighet redan inom några år, andra visar färdriktningen på längre sikt.

Läs mer om översiktsplanering och nuvarande översiktsplan på uppsala.se

Uppdaterad: