Programdirektiv för Uppsalapaketet

6 februari antog kommunstyrelsen programdirektivet för Uppsalapaketet.

Omfattningen och tidsperspektivet för Uppsalapaketet innebär att arbetet behöver göras med hög takt. Därför har kommunen beslutat att genomföra arbetet i ett så kallat program för att få en god styrning och samordning.

Programdirektivet gäller perioden 2019–2021 vilket är planeringsfasen för programmet.

Läs ärendet och programdirektivet

7 februari 2019