Positiv inställning till utbyggnad av järnvägen enligt undersökning

Trafikverket har genomfört en attitydundersökning bland tågresenärer i åldrarna 16 år och äldre om utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan. Resultat visar att åtta av tio är positiva till utbyggnaden.

I september 2020 genomförde Trafikverket en attitydundersökning bland tågresenärer i åldrarna 16 år om utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan. 400 tågresenärer intervjuades på Uppsala centralstation och 200 på Knivsta station. Resultatet av undersökningen visar bland annat att åtta av tio är positiva till utbyggnaden.

Nyhet om undersökningen på trafikverket.se

1 december 2020