Gator, trafik och resande

På uppsala.se kan du läsa mer om projekt, verksamheter, styrdokument och handlingsplaner kring infrastruktur och resande.
Läs om gator, trafik och resande på uppsala.se.

En växande stad innebär omfattande arbete med infrastruktur, trafik och resande. Bland annat planerar vi för spårväg i de södra delarna av Uppsala.
Läs mer om projektet Uppsala spårväg

Uppdaterad: