Rörelse

Trafik på de gåendes villkor föreslås gälla i innerstaden. För att kunna göra innerstaden attraktiv och levande behöver vi ge gående större ytor att röra sig och vistas på.

Cykeln ska ha god framkomlighet till stadskärnan men samsas med övriga trafikanter och anpassas till stadsmiljön i centrum. För bilar är det låg hastighet med mindre god framkomlighet som gäller. Kollektivtrafiken ska ha god framkomlighet och bidra till att skapa attraktiva stadsmiljöer

Här hittar du en mer högupplöst bild över rörelsekartan.

Inriktning rörelse

Attraktiv gåstad

Gående ska ha god tillgänglighet i ett gent gatunät med generösa gång- och vistelseytor.

Bättre cykelstad

Cykeln ska ha god framkomlighet till stadskärnan men samsas med övriga trafikanter och anpassas till stadsmiljön.

Tydlig kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har god framkomlighet till stadskärnan och den bidrar till att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Samordnade leveranser

Logistiken och leveranser av varor i stadskärnan behöver samordnas och organiseras för att skapa utrymme och minska konflikter med stadslivet.

Bilen på stadens villkor

Bilen ska ha tillgänglighet till stadskärnan men framkomlighet anpassas till platsens karaktär förutsättningar, och användning.

Smarta parkeringslösningar

Parkeringar för bil och cykel på allmän plats ska prioriteras för korttidsparkering, det vill säga besökare. Långtidsparkering ska huvudsakligen ske i garage.

Levande båthamn

Båttrafiken utvecklas för att berika staden och skapa liv i hamnområdet

 

Uppdaterad: