Nu kan biltrafik passera längs Vaksalagatan

Nu kan personbilar passera längs Vaksalagatan, mellan Väderkvarnsgatan och Storgatan.

Det som återstår att göra är ledningsarbeten under trottoarer i korsningarna vid Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan och Storgatan/Vaksalagatan.

Efter ledningsarbetet är klart ska vi återställa trottoarer och koppla på trafiksignalerna i korsningen igen. Vi ska också måla och markera flera övergångsställen på den nya asfalten längs Vaksala torg och UKK och koppla på trafikljusen.

När allt är färdigt plockar vi bort allt byggmaterial och byggstängsel.

13 november 2017