Paradgatan

Paradgatan består av Drottninggatan och Vaksalagatan. Den sträcker sig från Vaksala torg till Carolina Rediviva. Det är en av Uppsalas äldsta och viktigaste gator och kopplar ihop flera av stans centrala torg.

Delar av stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva har rustats upp med förbättrat utrymme för fotgängare, kultur och folkliv.

Aktuellt

Bussarna börjar trafikera de nya hållplatserna 2023 när Stora torgets ombyggnad är klar.

Läs mer om Stora torgets ombyggnad

Tidplan för arbetet med Paradgatan