Vinnare i markanvisning i Östra Sala backe bygger med lera, trä och återbruk

Nu börjar byggplanerna för Östra Sala backes tredje etapp ta form. Settler Partners och ETC Byggentreprenad har fått markanvisning och får bygga nya kvarter om cirka 130 bostäder vardera. Båda aktörerna har ett starkt hållbarhetsfokus och nya intressanta lösningar för att möta Uppsalas högt ställda klimatmål.

– Det är fantastiskt kul att det här unika byggprojektet nu kan dra i gång. Uppsala ligger i framkant i klimat- och miljöarbetet och det är positivt att vi lockar till oss byggaktörer som vill driva omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Totalt cirka 270 nya bostäder med både bostadsrätter och radhus. Det är planerna som Settler och ETC fått markanvisning för i Östra Sala backe. Klimatkraven på aktörerna i den här markanvisningen är bland de högst ställda i landet. Ett exempel på klimatsmart byggande är att öka andelen återbrukat material. Därför kommer kommunen samarbeta med aktörerna för att möjliggöra återbruk från byggnader som demonteras i Ulleråker.

Settler-Uppsala-Ostra-backe.jpgIllustration: Liljevall Arkitekter/Settler

Settler planerar för 130 lägenheter inom det nya kvarteret. De kommer att bygga bostäderna med trästomme och klimatförbättrad betong i underjordiska garage.  De planerar att återbruka bland annat tegel, ventilationskanaler, entrégolv i granit och innerdörrar.

– Att återbruka interiöra delar som exempelvis entrégolv och innerdörrar i den här typen av projekt är något nytt och väldigt spännande att se i deras planer, säger Sofie Leima, projektledare Uppsala kommun.

ÖSB_Kaminsky_Arkitektur_ETC.pngIllustration: Kaminsky Arkitektur/ETC

ETC planerar cirka 140 bostäder, både lägenheter och radhus. Byggnaderna kommer att vara unika då de är först i landet med att använda lerskivor och lerputs i stor skala. Genom att i så stor utsträckning det är möjligt låta trä, halm och lera ersätta gips, stål och betong vill de sänka projektets klimatpåverkan avsevärt. Stommen blir av trä. Projektet kommer även maximera solcellerna på husen.

– Vi ser ofta solceller på taken på nya hus men i det här projektet kommer även balkongerna ha solceller. Det är ett intressant sätt att utnyttja byggnadens ytor för att tillföra ännu mer energi, säger Sofie Leima, Uppsala kommun.

Sedan tidigare har även Sveafastigheter en markanvisning i samma etapp där de planerar förskola, bostadsrätter/äganderätter, hyresrätter och ett seniorboende. Sveafastigheter agerade även ankarbyggherrar vilket innebär att de bidrog med praktiska erfarenheter och kvalitetssäkring under planprocessen.

Byggstart för etapp tre kan bli tidigast i slutet av 2024.etapp3_ÖSB.JPGEtapp tre ligger i den norra delen av området, mot Gränby.

28 oktober 2023