Hållbar stadsutveckling

Det är nu klimatmålen ska nås. De här sidorna vänder sig till dig som byggaktör eller organisation med ambitioner att bygga hållbart och minska utsläppen av växthusgaser. Här kan du få inspiration och ta del av stadsutvecklingsprojekt som utmärker sig.

Nyheter