Hållbar stadsutveckling

Det är nu klimatmålen ska nås. De här sidorna vänder sig till dig som byggaktör eller organisation med ambitioner att bygga hållbart och minska utsläppen av växthusgaser. Här kan du få inspiration och ta del av stadsutvecklingsprojekt som utmärker sig.

Så bygger du mer klimatsmart

Står du eller ditt bolag i starten av ett byggprojekt? Se våra råd och tips på hur du kan vara med och bygga ett mer klimatsmart Uppsala.

Läs mer om Planera och bygg mer klimatsmart

Nyheter