Första klimatpositiva stadsdelen - här är vinnarna i markanvisningstävlingen

Nu är det klart vilka som får bygga den klimatpositiva stadsdelen i Rosendal. Efter ett stort intresse för markanvisningstävlingstävlingen med ytterst höga hållbarhetskrav har nu fyra byggaktörer utsetts. Ambitionen är att Rosendals fjärde etapp ska flytta fram byggbranschens positioner inom klimatpositivt byggande.

Uppsala kommun fick in hela 17 bidrag till markansvisningstävlingen från byggaktörer som vill vara med och utveckla Rosendal. Detta trots – eller kanske tack vare – extremt höga klimatkrav. De vinnande aktörerna är:

  • Trähem
  • Folkhem trä
  • Nrep
  • och Lillskär.

De ska tillsammans bygga ut fem kvarter som blir den klimatpositiva stadsdelen.

De fyra aktörerna har genom sina tävlingsbidrag fått beskriva hur de ska klara klimatkraven, som bland annat utgörs av ett gränsvärde för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energianvändningen. Gränsvärdet för klimatutsläpp är mycket hårt satt, även jämfört med de hittills bästa projekten i landet, och de vinnande bidragen visar alla på mycket hög innovationshöjd.

Mer om vinnarna

Trähem ska bygga flerbostadshus och fem radhus om totalt ca 11 000 kvm BTA (bruttototalarea). Trähem planerar att bygga med en trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas. I förslaget ingår också ett kvarterskontor för de boende.

Folkhem trä AB ska också bygga 11 000 kvm BTA fördelat på flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett mindre antal radhus. De har fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14 000 kvm BTA, samt radhus. I ett av Nreps kvarter byggs även ett underjordiskt parkeringsgarage som ska kunna nyttjas av de andra kvarteren. Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Lillskär ska bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvm BTA. Aktören tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv. Lillskär vill bygga komplementbyggnader med 100 procent återbrukat material och även testa att bygga utvalda lägenheter med stor andel återbrukat.

Så gick markanvisningstävlingen till

Markanvisningstävlingen för Rosendals fjärde etapp genomfördes under sommaren och 17 aktörer lämnade anbud.

Etapp fyra ligger centralt i stadsdelen Rosendal, mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken, vid Rosendals torg. Totalt kommer det byggas 700–800 lägenheter och verksamheter i byggnadernas bottenvåningar. Markanvisningstävlingen omfattar cirka 550–600 av lägenheterna inom etappen.

Läs mer om hur kriterierna för tävlingen såg ut

Uppdaterad: