Markanvisningstävlingar

Markanvisning för dig som exploatör

En markanvisning innebär ensamrätt för en exploatör att utveckla ett stadsutvecklingsprojekt på kommunägd mark för att få köpa och bebygga marken så snart en detaljplan för området har blivit antagen. Vinnare av en markanvisningstävling blir erbjuden att teckna ett så kallat markanvisningsavtal som närmare reglerar villkoren för kommande markköp.

Aktuella markanvisningstävlingar

 

Bli inbjuden till markanvisningstävlingar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som byggherre inbjudan till kommunens markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.
Intresseanmälan för markanvisningstävlingar

Avslutade markanvisningstävlingar

Rosendal

Markanvisningstävling för Rosendal etapp 3 pågick under hösten 2016 och våren 2017. Tiden för anbudsinlämning har gått ut. 

Vattentornsparken, Ulleråker

Markanvisningstävling för projekt inom del av södra kvarteret i Vattentornsparken, Ulleråker. Tiden för anbudsinlämning har gått ut. 

Läs inbjudan med information, inlämningskrav, anbudsblankett med mera. (PDF, 12 MB) 
Se inkomna frågor och svar för Vattentornsparken

Ulleråker

Markanvisningstävling för tre kvarter i centrala Ulleråker. Tiden för anbudsinlämning har gått ut. Nu utvärderar kommunen inkomna anbud.
Läs mer om markanvisningstävlingen

Sala backe

Markanvisningstävling för Brantingskolan och Skomakarparken i Sala backe. Tiden för anbudsinlämning har gått ut.
Läs mer om dialogen, processen och intresseanmälan

Uppdaterad: