Markanvisningstävlingar

Konkurrensutsättningar

Markanvisning för dig som byggaktör

En markanvisning innebär ensamrätt för en byggaktör att utveckla ett stadsutvecklingsprojekt på kommunägd mark för att få köpa och bebygga marken så snart en detaljplan för området har blivit antagen. Många markanvisningar sker via en konkurrensutsättning, eller markanvisningstävling. Vinnare av en markanvisningstävling blir erbjuden att teckna ett så kallat markanvisningsavtal som närmare reglerar villkoren för kommande markköp.

Aktuella konkurrensutsättningar

Rosendal

Fram till den 6 augusti 2021 kan bidrag lämnas in för fyra tilldelningsområden i Rosendal.

Läs mer om markanvisningstävlingen i Rosendal 

Bli inbjuden till konkurrensutsättningar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som byggaktör inbjudan till kommunens konkurrensutsättningar och liknande anbudsförfaranden.
Intresseanmälan för markanvisningstävlingar

Avslutade konkurrensutsättningar

Östra Fyrislund

Ett anbudsförfarande för Östra Fyrislund genomfördes till och med 28 februari 2020.  

Uppdaterad: