Markanvisningstävlingar

Konkurrensutsättningar

Markanvisning för dig som byggaktör

En markanvisning innebär ensamrätt för en byggaktör att utveckla ett stadsutvecklingsprojekt på kommunägd mark för att få köpa och bebygga marken så snart en detaljplan för området har blivit antagen. Många markanvisningar sker via en konkurrensutsättning, eller markanvisningstävling. Vinnare av en markanvisningstävling blir erbjuden att teckna ett så kallat markanvisningsavtal som närmare reglerar villkoren för kommande markköp.

Aktuella konkurrensutsättningar

Markanvisningstävling etapp 4 Rosendal

Nu inleder vi etapp fyra i Rosendal. Här ska vi genom innovation och nytänkande skapa något unikt – en klimatpositiv stadsdel. Det innebär högre mål än någonsin tidigare där vår ambition är att vara ledande i klimatomställningen.

Läs mer om markanvisningstävling etapp 4 Rosendal

Läs mer om vinnarna av markanvisningstävlingen etapp 4 Rosendal

Konkurrensutsättning Östra Sala backe etapp 3

Det är med klimatfrågan i fokus som Uppsala kommun går ut med den här konkurrensutsättningen för två tilldelningsområden i Östra Sala backe etapp 3. Vi önskar se innovativa lösningar med fokus på minskad klimatpåverkan under hela byggnadens livscykel, från byggskedet via användarskede till slutskede.

Läs mer om konkurrensutsättningen i Östra Sala backe etapp 3

Bli inbjuden till konkurrensutsättningar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som byggaktör inbjudan till kommunens konkurrensutsättningar och liknande anbudsförfaranden.
Intresseanmälan för markanvisningstävlingar

Avslutade konkurrensutsättningar

Rosendal

Markanvisningstävlingen för fyra tilldelningsområden i Rosendal avslutades 6 augusti 2021.

Östra Fyrislund

Ett anbudsförfarande för Östra Fyrislund genomfördes till och med 28 februari 2020.  

Uppdaterad: