Markanvisningen i etapp 4 i Rosendal - intervjutider under utvärderingen

Här fyller du i samtliga tider som ni kan vara tillgängliga för en eventuell fördjupande eller förklarande intervju under utvärderingsperioden. Du kan välja flera alternativ.

Mer information

Har du frågor om markanvisningen i etapp 4? Kontakta oss gärna på rosendal@uppsala.se.

Tillbaka till sidan om markanvisningen i etapp 4 i Rosendal

Valbara intervjutider under utvärderingen

Onsdag 14 jun
Torsdag 15 juni
Måndag 19 juni

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera intervjuförfarandet i markanvisningstävlingen. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta kommunstyrelsen.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: