Dragarbrunnsgatan

Vision Dragarbrunn ingår i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Målet är att Dragarbrunnsgatan ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas centrum.

Åtgärder

Under 2015 blev det nya Åhlénshuset färdigt och i maj 2018 invigdes det nya Forumtorget. Nu ska vi färdigställa Dragarbrunnsgatan och ge den sitt slutgiltiga utseende.

Läs om Forumtorget

Läs mer i Dragarbrunnsgatans gestaltningsprogram. (PDF, 8 MB)

Tidsplan

I början av mars 2019 planerar vi att starta arbetet med att bygga om Dragarbrunnsgatan mellan Smedsgränd och Vaksalagatan.  

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
Uppdaterad: