Dragarbrunnsgatan

Vision Dragarbrunn ingår i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Målet är att Dragarbrunnsgatan ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas centrum.

Vad som ska göras

En stor huvudledning från 60-talet är uttjänt och behöver bytas ut.

Framkomligheten på Dragarbrunnsgatan från Bangårdsgatan ner till Vretgränd begränsas preliminärt från mitten av april till och med december 2023.

Påverkan för gående, cyklister och bilar

Biltrafiken stängs av på Dragarbrunnsgatan mellan Vretgränd och Bangårdsgatan.

Gående och cyklister kan passera, även om viss väntetid kan uppstå
när många vill passera på sträckan samtidigt.

Vår utgångspunkt är att näringsidkare med mera ska kunna hålla öppet som vanligt.

Åtgärder

Under 2015 blev det nya Åhlénshuset färdigt och i maj 2018 invigdes det nya Forumtorget. Nu ska vi färdigställa Dragarbrunnsgatan och ge den sitt slutgiltiga utseende.

Läs om Forumtorget

Läs mer i Dragarbrunnsgatans gestaltningsprogram. (PDF, 8 MB)

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
Uppdaterad: