Dragarbrunnsgatan

Vision Dragarbrunn ingår i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Målet är att Dragarbrunnsgatan ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas centrum.

Åtgärder

Under 2015 blev det nya Åhlénshuset färdigt. Nu fortsätter vi att utveckla Forumtorget innan vi färdigställer Dragarbrunnsgatan och ger den sitt slutgiltiga utseende.

Läs om utvecklingen av Forumtorget.

Läs mer i Dragarbrunnsgatans gestaltningsprogram. (PDF, 8 MB)

Tidsplan

Arbetet med Forumtorget och anslutningen till Dragarbrunnsgatan beräknas pågå till maj.

Vid årsskiftet 2018/2019 planerar vi att starta arbetet med att bygga om Dragarbrunnsgatan mellan Smedsgränd och Vaksalagatan.  

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
23 augusti 2016