Dags att tycka till om planerna för bostäder, torg och centrum i Ekeby

Arbetet med den nya detaljplanen för Ekeby har kommit vidare till nästa steg. Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att låta planförslaget gå ut på samråd där du som bor i området kan tycka till. I planförslaget föreslår vi och fastighetsägaren att det ska bli möjligt att planera för 80 nya bostäder och ny centrumverksamhet, bland annat en större matvarubutik. Vi planerar också för ett torg i ett nytt läge som ska knyta ihop området bättre.

Illustration över hur området är tänkt att bebyggas i u-form med en livsmedelsbutik i botten.

Illustration gjord av Genova/Dinelljohansson, visar en ritning över den nya tänkta bebyggelsen i Hindsgalv. Livsmedelsbutiken är planerad att finnas i botten av lägenhetsbyggnaderna.

Samrådet kommer att pågå under sex veckor med start senast vecka 37.

Läs mer om vad planförslaget innebär på uppsala.se.  

27 augusti 2021