Ekeby

Ett omarbetat koncept har tagits fram för kvarteret Hindsgavl i Ekeby (livsmedelsbutiken). Det nya förslaget för kvarterets framtida utveckling har tagits fram av nya arkitekter. Här kan du läsa om planerna och registrera dig för att få information via digitalt nyhetsbrev.

12 december 2019 beslutade plan- och byggnadsnämnden att planuppdraget från 2013 skulle avbrytas. Därefter har kommunen arbetat fram ett nytt koncept för kvarteret Hindsgavl utifrån inkomna synpunkter och nya riktlinjer.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen. 

Här kan du läsa om fastighetsutvecklarens förslag. 

Här kan du läsa om beslut av detaljplaneuppdrag. 

Ett informationsmöte genomfördes i området 18 december 2019, då det omarbetade förslaget visades. Vid mötet deltog flera politiker från plan- och byggnadsnämnden med bland annat Ylva Stadell (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden, planchef och planhandläggare från stadsbyggnadsförvaltningen, arkitekter från DinellJohansson samt moderator Jonas Helling.

Här kan du öppna presentationen som visades vid mötet

Fastighetsägare Genova Flogsta AB äger större delen av kvarteret Hindsgavl. I kvarteret finns idag en livsmedelsbutik, en parkeringsyta och ett allmänt torg. Förslaget innebär cirka 80 lägenheter i en u-formad byggnad kring en gemensam bostadsgård i söder. Förutom bostäder är den nya byggnaden tänkt att rymma befintlig närservice och ett underjordiskt garage.