Detaljplanen för Flogstaskolan närmar sig ett antagande

Eftersom Flogstaskolan behöver byggas om pågår ett detaljplanearbete för att kunna få till en större skola. Nu sammanställs yttranden om planen från allmänheten och berörda verksamheter.

Flygbild illustration Flogstaskolan

Bild: Illustration ur ett flygperspektiv över den planerade Flogstaskolan. Bild källa: Sweco

Om den nya detaljplanen antas kommer kommunen kunna bygga en ny grundskola med tillagningskök, matsal och en idrottshall på den tomt där Flogstaskolan nu finns och där Kullens förskola tidigare fanns. 

Nu har processen kommit så långt att granskningen är avslutad och yttranden från allmänhet och verksamheter som berörs sammanställs. Sammanställningen kommer att finnas att läsa på uppsala.se. Om inga ändringar görs räknar kommunen med att kunna besluta om antagande av detaljplanen 24 november 2022.

Förutsatt att detaljplanen antas så planeras byggnationerna av skolbyggnaden att starta under år 2025.

Läs mer om detaljplanen för Flogstaskolan och läs granskningsutlåtandet.
(granskningsutlåtandet publiceras när sammanställningen är klar)

25 oktober 2022