Markarbete vid livsmedelsbutiken

Fiber kommer att installeras i livsmedelsbutiken i kvarteret Hindsgavl under vecka 17. Markarbetet med grävning och installation beräknas ta ca 2-3 dagar och påverkar inte butiksbesökare eller boende i närheten.

21 mars 2022