Markundersökning görs nu på Genovas mark i Hindsgavl

Genova undersöker nu sin mark i kvarteret Hindsgavl för att mäta grundvattnet och eventuella föroreningar. Arbetet är klart senast 18 mars.

Under två veckor genomför Genova en geoteknisk och miljöteknisk markundersökning på sin tomt. Med hjälp av en borrvagn kommer de att ta prov på fyra platser kring sin befintliga byggnad. De kommer också att sätta dit rör där man kan mäta grundvattennivåer.

Det här görs för att få veta hur marken i området är och om det finns några eventuella föroreningar som behöver tas om hand. Resultaten från undersökningarna kommer att finnas med som ett underlag i arbetet med detaljplanen för kvarteret Hindsgavl.

Arbetet kommer att utföras dagtid vid tre tillfällen under vecka 10 och 11 och är alltså klart senast den 18 mars.

10 mars 2022