Nu är den nya detaljplanen för kvarteret Hindsgavl antagen

Den nya detaljplanen för kvarteret Hindsgavl är nu klubbad av plan- och byggnadsnämnden. Om inte detaljplanen överklagas, kan fastighetsägaren nu ta nästa steg med sina byggplaner. Byggstart kan bli aktuellt tidigast om ett år.

Illustration över hur Hindsgavl kan utvecklas.

Bild: Illustration över hur Hindsgavl kan utvecklas. Vy från det tänkta torget. Källa: DinellJohansson och Genova

Den 20 oktober fattade plan- och byggnadsnämnden beslut om att anta den nya detaljplanen för kvarteret Hindsgavl. Innan beslutet fattades i nämnden har det varit möjligt för allmänheten att lämna in sina synpunkter på förslagen under både samråd och granskning. Granskningsperioden ägde rum mellan 20 maj och 15 juni och det kom in 60 yttranden under perioden. Dessa finns sammanställda på kommunens webbplats. Ingen förändring gjordes av detaljplanen efter granskningen.

Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter att beslutet justerats under förutsättning att den inte överklagas. Om detaljplanen inte överklagas blir nästa steg för fastighetsägaren att ansöka om bygglov för de förändringar som de vill genomföra.

Läs mer om vad den nya detaljplanen innebär och se granskningsutlåtandet.
(information om antagande kommer att uppdateras när nämndprotokollet justerats)

Läs mer om utvecklingen i Hindsgavl och Ekeby.

25 oktober 2022