Dags att granska detaljplaneförslaget - Informationsmöte 31 maj

Nästa steg i detaljplaneprocessen för kvarteret Hindsgavl är nu taget och planförslaget är ute för granskning från 20 maj. Då kan du som berörs av detaljplanen återigen lämna synpunkter. Kom också gärna på vårt fysiska informationsmöte.

Den 28 april beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut detaljplaneförslaget för Flogsta 39:1/kvarteret Hindsgavl på granskning. Det innebär att detaljplanearbetet nu går in i nästa fas. 

Tyck till från 20 maj

Granskningen av detaljplaneförslaget kommer att pågå mellan den 20 maj och 15 juni 2022. Du kan ta del av handlingarna under denna period på uppsala.se (länk nedan) eller genom att besöka Kontaktcenter.

Under granskningen har närboende, sakägare, myndigheter och andra, möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget som är reviderat efter samrådet.

Från den 20 maj kan du se granskningshandlingarna och hitta information om hur du tycker till här.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kontaktcenter.

Läs mer om vilka steg som finns i en detaljplaneprocess.

Informationsmöte i Flogstaskolan 31 maj

I samband med granskningen kommer vi även att hålla ett informationsmöte där vi berättar om förslaget, vilka ändringar som gjorts efter samrådet och hur processen framåt ser ut. Du kan också ställa frågor och ge synpunkter på mötet.

Från kommunens sida kommer bland annat planarkitekt och politiker att vara på plats. 

Datum: 31 maj
Tid: 18.00-19.30
Plats: Flogstaskolans matsal, Flogstavägen 105

Du behöver inte anmäla dig för att delta på mötet. Välkommen!

19 maj 2022