Tyck till om planerad förskola i Flogsta – åtta avdelningar föreslås

Nu pågår ett detaljplanearbete för att få till en ny förskola i Flogsta. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget på samråd. Det betyder att det är dags att tycka till om förslaget om du är berörd.

Flygvy illustration över den nya förskolan.

Bild: Flygbild som illustrerar den planerade förskolan i vitt. Källa: Tengbom

Den 20 oktober beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut detaljplaneförslaget för Kullens förskola till samråd. Det är det kommunala bolaget Skolfastigheter som ser behov av att bygga upp Kullens förskola i Flogsta igen efter branden år 2016. Förskolan är tänkt att byggas i två våningar med upp till åtta avdelningar och kommer att placeras längs Flogstavägen, mellan Ekebyhus och studentbostäderna.

Du kan följa ärendet på länken nedan och snart se vilket datum samrådet startar. Då kan du som vill och känner dig berörd av planen för den nya förskolan tycka till. Samrådet kommer att påbörjas under vecka 44 och pågå i sex veckor. Ett samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas tisdagen den 8 november klockan 17-18 i Flogstaskolan.

Läs mer om detaljplanen för Kullens förskola. 
(information om samråd uppdateras på ovan länk när protokollet är justerat)

25 oktober 2022