Detaljplan klar för Hammarparken - upp till 350 nya bostäder i Eriksberg

Detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg är nu klubbad. Planen tillåter byggande av 350 nya lägenheter och en förskola. Bebyggelsen ska anpassas efter områdets natur och hänsyn ska tas för att minimera påverkan på djurlivet.

3 juni 2022