Eriksberg och Ekebydalen

Stadsdelen Eriksberg ligger cirka 3 kilometer från centrala Uppsala. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen. I direkt anslutning till Eriksberg finns naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten.

Nära både stad och natur

Uppsala växer och det finns ett stort behov av fler bostäder. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära både staden och naturen.

Nu börjar utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse och hur den obebyggda Ekebydalen kan utvecklas som rekreationsområde.

I december 2017 godkändes planprogrammet och nu pågår arbetet med att genomföra de förändringar som föreslås i programmet. Genomförandet kommer att pågå i många år och utbyggnaden kommer att ske i etapper.

Här kan du se en karta över områdets utbredning.

Aktuellt

 • Detaljplan klar för Hammarparken - upp till 350 nya bostäder i Eriksberg

  Detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg är nu klubbad. Planen tillåter byggande av 350 nya lägenheter och en förskola. Bebyggelsen ska anpassas efter områdets natur och hänsyn ska tas för att minimera ...
  3 juni 2022
 • Blodstensskogen kan bli naturreservat

  Uppsala kommun är nu på gång med en anpassad plan för byggandet av bostäder i Eriksberg. För att spara den skog som kommit att kallas ”Blodstensskogen” planeras istället för bostäder närmast Norbyvägen, ...
  31 maj 2021
 • Omarbetad detaljplan värnar Eriksbergs naturvärden

  Efter omarbetning går detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg ut på granskning i mitten av maj. I det nya förslaget sparas mer natur, husens placering är justerad och vägen in i området har kortats ner. ...
  30 april 2021
Fler nyheter