Eriksberg och Ekebydalen

Stadsdelen Eriksberg ligger cirka 3 kilometer från centrala Uppsala. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen. I direkt anslutning till Eriksberg finns naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten.

Nära både stad och natur

Uppsala växer och det finns ett stort behov av fler bostäder. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära både staden och naturen.

Nu börjar utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse och hur den obebyggda Ekebydalen kan utvecklas som rekreationsområde.

I december 2017 godkändes planprogrammet och nu pågår arbetet med att genomföra de förändringar som föreslås i programmet. Genomförandet kommer att pågå i många år och utbyggnaden kommer att ske i etapper.

Här kan du se en karta över områdets utbredning.

Aktuellt