Granskning av detaljplanen för Hammarparken våren 2021

Under våren 2021 planerar vi en granskning av detaljplanen för Hammarparken. Under perioden för granskning kan du lämna synpunkter på förslaget.

25 januari 2021