MMD upphäver detaljplanen för Södra Kalkstenen

Detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen del av Norby 31:74 antogs av plan- och byggnadsnämnden den 19 december 2018 och överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen meddelade den 14 juli 2020  att de upphäver detaljplanen med hänvisning till att det saknas en miljökonsekvensbeskrivning för konsekvenserna för Cinnoberbaggen vid ett omformande av detaljplanen. Kommunen kommer nu att sätta sig in i domen och göra en bedömning av den fortsatta hanteringen av detaljplanen.

21 januari 2021