Planarbetet med detaljplan för Karlsro scoutgård avbryts

Den 19 december 2017 beslutade Plan- och byggnadsnämnden att avbryta planarbetet med detaljplanen för Karlsro scoutgård.

Syftet med planläggningen var från början att ändra hur marken kan användas så att det bättre stämde överens med hur marken faktiskt användes.

Då syftet med planläggningen inte längre stämmer överens med den utveckling av området som beskrivs i Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen är det inte längre aktuellt att genomföra planläggningen.

Läs beslutet (PDF, 1 MB)

29 januari 2018