Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen godkänt av plan- och byggnadsnämnden

Vid sitt sammanträde den 23 november beslutade plan- och byggnadsnämnden att godkänna förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen.

Hela planprogrammet med tillhörande utredningar kommer att publiceras här på webbplatsen när nämndens protokoll är justerat. Det brukar ske inom cirka en vecka.
 
Planprogrammet har antagits efter att förslaget reviderats utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet i början av året. Du kan läsa om vilka justeringar som gjordes i det material som presenteras i samband med informationsmötet i Eriksberg 16 november.

Läs mer om planprogrammet  
 

24 november 2017