Samrådsförslaget har engagerat många

Den 15 mars avslutades samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Förslaget har engagerat många, totalt har över 400 yttranden kommit in.

De boende i Eriksberg har visat stort intresse för kommunens planer att utveckla Eriksberg och Ekebydalen. Vid samrådsmötet den 23 januari deltog omkring 600 personer för att ställa frågor och lyssna på föreläsningar om planprogrammet. Nu när samrådstiden är slut har totalt drygt 400 skriftliga yttranden lämnats in med synpunkter på förslaget till planprogram. Bland de som skickat in yttranden finns bland annat föreningar, myndigheter och privatpersoner.  

Nu startar ett omfattande arbete med att sortera och gå igenom alla synpunkter och se över om, och i så fall på vilket sätt, de kommer att påverka förslaget till planprogram. Det arbetet kommer troligtvis att pågå under hela våren och det är därför svårt att i nuläget bedöma när planprogrammet kan godkännas av plan- och byggnadsnämnden.

Du kommer att hitta information på den här webbsidan när vi vet vilket datum plan- och byggnadsnämnden kommer att fatta beslut om planprogrammet.

16 mars 2017