Synpunkter och förslag från öppet hus

Nu kan du ta del av de synpunkter och förslag vi fick in från deltagarna under öppet hus 24 september.

Att värna om grönskan i och omkring området, att inte bygga för tätt och att bevara Västertorgs karaktär är några av synpunkterna vi fick in. Många efterfrågar bättre gång- och cykelvägar, mötesplatser och ett mer levande centrum med bland annat större utbud och möjlighet till fler aktiviteter.

Vi tackar alla deltagare för ett stort engagemang!

Läs sammanfattning av synpunkter och förslag (PDF, 63 KB)

Läs mer om dialog och samråd

9 december 2015