Trafikverket påbörjar markundersökningar mellan Uppsala och Bergsbrunna

Under våren och sommaren 2022 kommer Trafikverket göra markundersökningar mellan Uppsala och Bergsbrunna. Vid undersökningarna kommer Trafikverket borra och ta prover. Undersökningarna sker längs sträckan där järnvägen ska byggas ut från två till fyra spår.

Med hjälp av undersökningarna kan Trafikverket bland annat ta reda på mer om markens egenskaper, grundvattnet och om det finns ämnen i marken som innebär miljörisker. Vid markundersökningarna kommer det surra och brumma, ungefär som vid trafikljud. Det kan också förekomma slagljud.

Läs mer på trafikverket.se:
Vi gör markundersökningar mellan Uppsala och Bergsbrunna

29 april 2022