Fyra spår Uppsala

Trafikverket planerar att bygga två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm. I samband med det ska även Uppsala C byggas om och en ny järnvägsstation byggas söder om Bergsbrunna.

Fyra-spår_uppsalavaxer.jpg

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik mellan södra och norra Sverige. Men det är trångt på spåren och sträckan mellan Uppsala och Stockholm är idag en flaskhals. Trafiken på Ostkustbanan är vid rusningstid så intensiv att kapacitetstaket är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner, och det gäller särskilt stråket Uppsala–Stockholm. Tillväxten ställer i sin tur höga krav på infrastrukturens kapacitet. Ytterligare två spår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer och godståg. Det ger helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

I juni 2022 tog regeringen beslut kring nationell plan för transportinfrastruktur. I planen avsätts 10 miljarder kronor för att bygga två nya järnvägsspår år 2022–2033. Arbetet med järnvägsplan pågår och planen ska vara klar år 2026. I mars 2023 tog regeringen beslut om att byggstart för Fyra spår Uppsala planeras till 2025-2027. Enligt det avtal som slöts mellan kommunen, regionen och staten, det så kallade fyrspårsavtalet, ska utbyggnaden till fyra spår vara klart senast år 2034.

De nya järnvägsspåren kommer att vara cirka 23 kilometer långa. Inom Uppsala kommun kommer de nya spåren gå bredvid de befintliga.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om fyra spår Uppsala.
Fyra spår Uppsala på trafikverket.se

Nyheter

 • Tyck till om hur järnvägen ska gå från söder om Bergsbrunna till Stockholm

  Den 8 januari till och med den 5 februari pågår Trafikverkets samråd kopplat till vilken sträcka järnvägen ska dras från söder om Bergsbrunna till länsgränsen mot Stockholm. Den järnvägssträcka som samrådet ...
  15 januari 2024
 • Tyck till om järnvägens utbyggnad i Uppsala

  4 maj–5 juni pågår Trafikverkets samråd kopplat till den utbyggnad av järnvägen som ska ske från Uppsala C till söder om Bergsbrunna. Under samrådet har du bland annat möjlighet att tycka till kring den ...
  4 maj 2023
 • Avtal klart för järnvägsutbyggnaden

  Utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm kommer allt närmare. Uppsala kommun och Trafikverket har nu kommit överens om vilka parter som står för olika kostnader i ett så kallat medfinansieringsavtal. ...
  2 maj 2023
Se fler