Fyra spår Uppsala

Trafikverket planerar att bygga två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm. I samband med det ska även Uppsala C byggas om och en ny järnvägsstation byggas söder om Bergsbrunna.

Fyra-spår_uppsalavaxer.jpg

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik mellan södra och norra Sverige. Men det är trångt på spåren och sträckan mellan Uppsala och Stockholm är idag en flaskhals. Trafiken på Ostkustbanan är vid rusningstid så intensiv att kapacitetstaket är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner, och det gäller särskilt stråket Uppsala–Stockholm. Tillväxten ställer i sin tur höga krav på infrastrukturens kapacitet. Ytterligare två spår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer och godståg. Det ger helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

I juni 2022 tog regeringen beslut kring nationell plan för transportinfrastruktur. I planen avsätts 10 miljarder kronor för att bygga två nya järnvägsspår år 2022–2033. Arbetet med järnvägsplan pågår och planen ska vara klar år 2026. Efter det planerar Trafikverket att börja bygga järnvägen i slutet på året. Enligt det avtal som slöts mellan kommunen, regionen och staten, det så kallade fyrspårsavtalet, ska utbyggnaden till fyra spår vara klart senast år 2034.

De nya järnvägsspåren kommer att vara cirka 23 kilometer långa. Inom Uppsala kommun kommer de nya spåren gå bredvid de befintliga.

 

Aktuellt

Se fler