Tyck till om hur järnvägen ska gå från söder om Bergsbrunna till Stockholm

Den 8 januari till och med den 5 februari pågår Trafikverkets samråd kopplat till vilken sträcka järnvägen ska dras från söder om Bergsbrunna till länsgränsen mot Stockholm. Den järnvägssträcka som samrådet berör ligger delvis i Uppsala kommun.

Under samrådet kan du både ta del av samrådshandlingarna digitalt på Trafikverkets webbplats samt på bland annat stadsbiblioteket i Uppsala.

Samrådshandlingarna kommer att finnas på följande ställen:

  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
  • Kommunkontoret, Centralvägen 18, Knivsta
  • Kommunhuset, Södergatan 20, Märsta

I samband med samrådet bjuder Trafikverket in till två samrådsmöten. Under mötena kan du ställa dina frågor, få reda på mer om de olika förslagen till sträckning som finns samt ta del av de olika skisser.

Tid och plats för samrådsmöten

  • 23 januari i Tilassalen på Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta klockan 16-19.30
  • 24 januari i Alsike skolans matsal, Brunnbyvägen 30 i Alsike klockan 16-19.30

Ytterligare ett steg i att bygga ut järnvägen

Våren 2023 genomförde Trafikverket ett samråd koppat till den järnvägsplan som ska tas fram för sträckan Uppsala C - söder om Bergsbrunna. Den järnvägsplanen är planerad att gå ut på granskning våren 2024. Den lokaliseringsutredning som nu är ute på samråd berör den södra delen av Fyra spår Uppsala, alltså den delen av järnvägen som börjar söder om Bergsbrunna och går till länsgränsen mot Stockholm.

Läs mer om samrådet, ta del av de handlingar som finns samt lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats.
Fyra spår Uppsala på trafikverket.se

15 januari 2024