Tyck till om järnvägens utbyggnad i Uppsala

4 maj–5 juni pågår Trafikverkets samråd kopplat till den utbyggnad av järnvägen som ska ske från Uppsala C till söder om Bergsbrunna. Under samrådet har du bland annat möjlighet att tycka till kring den järnvägsplan som Trafikverket ska ta fram.

I samband med samrådet bjuder Trafikverket in till två samrådsmöten. Samrådsmöten genomförs i form av öppet hus. Under mötena kan du ställa dina frågor, få reda på mer om de planer som finns samt ta del av olika skisser.

Tid och plats för samrådsmötena

  • Måndag 22 maj, öppet hus mellan 16–20: Uppsala Konsert och Kongress, Vaksalagatan 1.
  • Torsdag 25 maj, öppet hus mellan 16–20: Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 133.

I samband med samrådsmötena kommer även representanter från Uppsala kommun finnas på plats.

Ta del av handlingarna i kommunens lokaler

Under samrådet kan du både ta del av samrådshandlingarna digitalt på Trafikverkets webbplats samt i kommunens lokaler.

Samrådshandlingarna kommer att finnas på följande ställen:

  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 Uppsala
  • Stadshuset Stadshusgatan 2, Uppsala 
  • Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 133, Uppsala.

En del i arbetet med att bygga ut järnvägen

I samband med att Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Uppsala C och söder om Bergsbrunna behöver de bland annat ta fram en järnvägsplan. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till kring denna plan.  En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur järnvägen ska byggas ut och ska se ut. En järnvägsplan måste finnas på plats innan byggandet av nya järnvägsspår kan starta.

Läs mer om samrådet, ta del av de handlingar som finns samt lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats.
Fyra spår Uppsala på trafikverket.se

 

4 maj 2023