Barn och unga i fokus i Gottsunda

Hur kan vi förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga? Hur jobbar vi ännu bättre tillsammans med andra aktörer för att nå nya målgrupper?

Den 22 november samlades ett hundratal personer på en temadag i Gottsunda för att lägga fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Här diskuterades forskning, skapades nya idéer och nya steg mot ökad samverkan togs.

Det var en blandad skara deltagare från föreningar, svenska kyrkan, regionen, polisen, fastighetsägare, flera universitet och många olika delar av kommunen.

Forskningsbaserat och progressivt i Gottsunda
En av dagens talare, polismästare Carin Götblad från Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten, tryckte på det gemensamma förebyggande arbetet:

- Brottslighet bryter vi genom långsiktiga förebyggande insatser. Stöd föräldrarna i deras viktiga och svåra uppgift. Gå in tidigt, ställ krav på föräldrarna och ge stöd och hjälp.

Hon berömde även arbetet i Gottsunda efter att ha deltagit under temadagen:

- Jag blev glad när jag såg att så många saker som har kommit fram på senare tid i forskning, hur man ska jobba med barn och unga, har anammats här.

Se hela intervjun med Carin Götblad om hur vi tillsammans kan jobba förebyggande för barns bästa.Temadagen arrangerades av Uppsala kommun tillsammans med Rädda barnen.

Vill du veta mer om vårt arbete i Gottsunda? Besök uppsala.se/gottsunda

2 december 2022