Gottsundaområdet

Gottsunda ska vara hjärtat i södra Uppsala. En trivsam och kreativ stadsdel full av liv och rörelse. Mångfald är ett tydligt kännetecken. Här finns plats för alla. Och något för alla. Både för boende och besökare.

Området präglas av närhet till arbete, service och grönska och kommunen arbetar ständigt med att utveckla Gottsunda till en ännu bättre stadsdel. När Gottsunda förändras så tar vi tillvara på idéer från dagens Gottsundabor och den generation som nu växer upp.

Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i Gottsunda för att skapa en trygg och trivsam miljö.

Aktuellt

Fler nyheter