Frågor och svar från chatt om Gottsundaområdets framtida utveckling

Ta del av frågor och svar från vår chatt 16 juni om Gottsundaområdets utveckling, inom ramen för den kraftiga expansionen av södra Uppsala mot 2050.

Under en timme diskuterades Gottsundaområdets framtida utveckling i en chatt på vår facebooksida. På plats för att besvara frågor under chatten fanns Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Medverkade i chatten gjorde även

  • Pavlos Cavelier Bizas, politisk sekreterare, Uppsala kommun
  • Anders Fridborg, säkerhetschef Uppsala kommun
  • Hilde Wiberg, chef Uppsala Ungdomsjour
  • Ida Wiking, utvecklingsledare handlingsplan Gottsunda/Valsätra
  • Lisa Hellberg, huvudprojektledare stadsutveckling Gottsundaområdet
  • Johan Nilsson, planarkitekt och delprojektledare Gottsunda stadsnod
  • Marina Ziakouli, planarkitekt och ansvarig medborgardialoger och platsutveckling.

Vi fick många frågor och tyvärr räckte inte tiden till för att besvara alla frågor kring Gottsundaområdets utveckling under själva livechatten. Nu har alla frågor besvarats och du kan ta del av frågorna och svaren via länken nedan.

Vi vill också passa på att tacka alla er som deltog i chatten för stort engagemang och intressanta frågor!

Ta del av chatten på Uppsala kommuns facebooksida

26 juni 2020