Gör din röst hörd om Gottsundaområdets framtid

Du har väl inte missat att ta del av förslaget för hur Gottsundaområdet kan utvecklas i framtiden? Det finns fortfarande möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till planprogram och handlingsplan, som är på samråd till 4 juni.

Planprogrammet beskriver hur Gottsundaområdet ska utvecklas, vad som ska byggas och förändras, och hur kollektivtrafiken ska dras. Handlingsplanen berättar om vad som ska göras för att Gottsundaområdet ska bli en bättre stadsdel för alla att bo, verka och vistas i.

4 juni 2018