Gottsundadagen

På Gottsundadagen i november passade kommunen på att prata med Gottsundabor och besökare om hur området kan utvecklas. Här kan du läsa en del av svaren som kom fram i den enkätundersökning som gjordes i samband med Gottsundadagen.

Gottsundaområdet idag

Kortfattat kan man säga att de boende i Gottsunda i dag tycker om sin närmiljö och värderar naturen väldigt högt, bland annat närheten till Mälaren, Gipen och promenadstråk. Närheten till butiker och resten av Uppsala genom god kollektivtrafik uppskattas. De svarande uppskattar också sammanhållningen i området, det starka kulturlivet och mångfalden av människor.

Gottsundaområdet i framtiden

I framtiden vill man att området ska ha fler mötesplatser med aktiviteter för alla, fler kultur- och fritidsaktiviteter, evenemang och butiker. Området ska fortsätta att vara grönt och att tryggheten och säkerheten ska öka. Andra exempel på vad man vill ha mer av är badplatser, lekplatser och aktiviteter inom idrott och för barn

Flera av svaren handlar om bostäder och där vill några att det ska byggas luftigt, några att befintliga hus ska renoveras. Flera vill få en bättre balans mellan bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler, och att det ska finnas billiga lägenheter även i framtiden.

Totalt svarade 225 personer på enkäten kring utvecklingen av Gottsundaområdet. Av de som svarade bor 155 personer i Gottsundaområdet, 51 personer bor någon annanstans och 19 personer har inte angett var de bor.

Se sammanställning  av enkätundersökningen (PDF, 1 MB)

16 januari 2016