Hyresrätterna i Gottsunda centrum föreslås stanna i kommunens ägo

Hyresrätterna bredvid Gottsunda centrum föreslås bli kvar i kommunens ägo. Arbetet för att hitta en privat aktör som vill investera i Gottsunda centrum fortsätter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att hyresrätterna intill Gottsunda centrum överlåts från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag till Uppsalahem.  Bostäderna är i stort behov av renovering, bland annat behöver stamrenovering genomföras. Att komplettera Uppsalahems befintliga hyresbestånd i Gottsundaområdet kommer ge en effektivare förvaltning och vara en styrka i den fortsatta utvecklingen av bostäderna och av Gottsunda i sin helhet.

Kommunen intensifierar arbetet för att hitta en kommersiell aktör som vill driva och utveckla Gottsunda centrum och centrumområdet. Därför föreslås nu att endast centrumbyggnaden, den gamla vårdcentralen och parkeringsplatserna på västra sidan kommer säljas. Att bryta ut centrumbyggnaden till försäljning kommer attrahera köpare som har sitt huvudsakliga fokus på centrumanläggningar.

Kommunstyrelsen fattar beslut om förslaget 25 augusti. Kommunfullmäktige fattar beslut 13 september.

Läs mer i pressmeddelandet

8 september 2021