Jobb och företagande i fokus i Gottsunda

Hur ser möjligheterna ut för att starta företag i Gottsunda? Hur ser arbetsmarknaden ut lokalt i området? På temadagen om jobb och företagande på Kulturpunkten 1 juni diskuterades möjligheter och utmaningar som arbetsgivare, egenföretagare och arbetssökande står inför.

Jobben och företagen blir fler i området och det var tydligt under temadagen att engagemanget för frågorna är högt bland många aktörer. Deltagarna kom från näringslivet, föreningsliv, kommunala verksamheter och andra aktiva i området. Arrangörer var Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala och Arbetsförmedlingen. Under dagen blev det gott om nätverkande mellan seminarierna.

– Vi är en liten förening och för oss handlar det mycket om att samverka och att skapa ett kontaktnät. Programmet för dagen faller inom ramen för vad vi är intresserade av. Vi vill se var behoven finns och kommer finnas på arbetsmarknaden idag, säger Jerry Shamge, Talangakademin.

På plats fanns även Guldjobbet, som öppnade sin verksamhet på Bandstolsvägen för ett år sedan.

Juliana Borgström, Guldjobbet

– Det här är inspirerande! Vi har velat komma närmare aktörer som finns i Gottsunda och var jättesugna på att komma hit. Vi jobbar med matchning och ville veta vad arbetsmarknaden behöver. Nu vet vi mer vad vi ska satsa på, säger Juliana Borgström, Guldjobbet.

Vill du veta mer om jobb och företagande i Gottsunda?

Välkommen in till Utbildnings- och jobbcenter och Företagslabbet på entréplan i Gottsunda centrum. Där får du råd och stöd, och kan guidas vidare. I höst öppnar även Statligt servicecenter i centrum där bland annat Arbetsförmedlingen kommer finnas på plats.

Temadagar i Gottsunda

Det finns en handlingsplan för Gottsundaområdet. Den har fyra prioriterade teman och en gång i kvartalet ordnas en temadag på ett av dessa ämnen. I september är dialog och delaktighet i fokus. Vill du få en inbjudan? Mejla gottsunda@uppsala.se

Läs mer om områdesutvecklingen på uppsala.se/gottsunda 

10 juni 2022