Välkommen på medborgardialog

26 maj 18.00-21.00 håller Uppsala kommun en medborgardialog (öppet hus) i Gottsunda.

Lekpark i GottsundaTjänstemän och politiker från kommunen kommer att finnas på plats för att lyssna på åsikter, svara på frågor och visa upp det arbete som vi hittills har genomfört. På mötet vill vi veta vad du tycker är bra med Gottsunda i dag, och vad som kan bli bättre.

läs mer på www.uppsala.se

18 maj 2016