Möten och dialoger om framtidens kollektivtrafik

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är ute på samråd under perioden 9 april–22 maj 2021.

Gottsunda som stadsnod i södra Uppsala berörs av detta. Under samrådsperioden bjuder vi in till en serie digitala informations- och dialogtillfällen.

Läs mer här.

27 april 2021