Mycket på gång i Gottsundaområdet

Beslut om planläggning av två detaljplaner, sammanställning av synpunkter om Lina Sandells park och filmpremiär. Det är mycket som händer i Gottsundaområdet just nu.

Utveckling av området längs Hugo Alfvéns väg

Den 1 juni fattade Uppsala kommun beslut om planläggning av två detaljplaner i området – Hugo Alfvéns väg och för kvarteret Linklubban som är en del av Bandstolsvägen. De två detaljplanerna rör utveckling i centrala och strategiska lägen och blir på så vis viktiga delar i Gottsundaområdets utveckling. Beslutet innebär att Uppsala kommun tar ett steg framåt för att bredda och omvandla Hugo Alfvéns väg för att möjliggöra en snabb och effektiv kollektivtrafik och att utveckla gaturummet till ett nytt stadsstråk. För Linklubban innebär beslutet att mark, som idag till största delen är bebyggd med garage och parkeringsdäck, istället kan omvandlas till en stadsdel med bostäder, torg och verksamhetslokaler.

Vid sidan av arbetet med planprogram för Gottsundaområdet pågår redan detaljplaneläggningen av kvarteret Blomdahl och utveckling av Lina Sandells park.

Under den fortsatta planläggningen av området ska kommunen bjuda in alla som vill att få lämna synpunkter och tycka till om förslaget innan kommunen antar de slutliga detaljplanerna.

Kartan nedan visar områden som kommunen har fattat beslut om att utreda i en planläggningsprocess, frånsett området i grönt som markerar Lina Sandells park där det pågår ett utvecklingsprojekt av parken.

Karta över Gottsunda

Tack för alla synpunkter om Lina Sandells park!

Under våren 2017 har kommunen haft flera dialoger med allmänheten och olika grupper i Gottsunda för att samla in synpunkter och idéer som vi försöker ta hänsyn till när vi gör ett förslag för parken. Resultatet av dialogerna är första steget i att skapa ett förslag för parkens utveckling. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande park som fungerar som en mötesplats för Gottsundaborna att trivas i tillsammans med vänner och familj.

Nu kan du se en sammanfattning över de vanligaste synpunkter, önskemål och idéer som har kommit fram under dialogerna. För att uppmärksamma platsen håller föreningen Gottsunda dans och teater en föreställning i parken 16 juni. Alla som vill är välkomna dit. När en skiss över hur parken ska utvecklas finns framtagen kommer den att presenteras på uppsala.se/gottsunda.  
Se sammanfattning från dialogerna

Filmpremiär för ”Vi är Gottsunda”

 Bild på affisch

Nyligen hade filmen "Vi är Gottsunda" premiär. Vi är Gottsunda är en dokumentärserie som presenterar Gottsundabornas egna och berättelser i fyra avsnitt under 2017–2018.

Vad finns för utmaningar och lösningar inför framtiden? Vilka drömmar och förebilder har kraften att förändra? Missa inte första avsnittet som finns på youtube och Facebook.

Se första avsnittet på youtube

Se första avsnittet på Facebook
 

8 juni 2017