Samtal om trygghet i Gottsunda

I fredags samlades kommunen tillsammans med andra aktörer för en temadag om trygghet i Gottsunda. Talare var bland annat Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten och Klockaretorpet i Norrköping.

Det myllrade av samtal på Kulturpunkten i Gottsunda centrum under förmiddagen i fredags. Kommunen hade tillsammans med Uppsalahem och polisen anordnat en temadag om trygghet. Deltog gjorde olika kommunala verksamheter tillsammans med en rad aktörer som exempelvis nattvandring.se, Svenska kyrkan, Bris och fastighetsägare. Här möttes de för att prata om vad trygghet är, hur vi arbetar för att stärka den, vilka framsteg som görs och vilka utmaningar som finns.

– Trygghet är en fråga som många medarbetare inom kommunen arbetar med. Temadagen blev lite av en nystart efter restriktionerna släppt och vi fick äntligen ses fysiskt på plats i Gottsunda. Dagen visade på det stora engagemang och den kraft som finns hos verksamma i området, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare på avdelningen trygghet, säkerhet och beredskap.

Det var flera seminarier under dagen för att öka kunskap, dela erfarenheter och bidra till samverkan. Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten inledde om vad som gör att ett område klassas som utsatt. Sedan bjöd Klockaretorpet i Norrköping med deltagarna på den resa de gjort för att vända utvecklingen. Dagen avslutades med tre parallella seminariespår och en mingellunch.

Många engagerade deltagare

Utvecklingen drivs tillsammans – och det var något som temadagens gäster tagit fasta på.

Musikladan_webb.jpg

Åsa Frödin och Maria Klingvall från Musiklådans skola.

Åsa Frödin, rektor på Musiklådans skola:

– Vi tar vårt ansvar och är som skola en viktig faktor i tryggheten i området. Vi har ett tätt samarbete med kommunen och polisen och tycker att det är viktigt med insatser från en tidig ålder. Vi har en föräldraförening med många engagerade som bor i Gottsunda, säger Åsa Frödin.

Hans Åberg, från nattvandrare.se, var på plats för att få mer kontakt med skolan, Uppsalahem, kyrkan och andra.

– Som nattvandrare orkar vi inte lösa allt själva. Vi behöver bli fler och vi vill hjälpas åt.

Återkommande temadagar i Gottsunda

Temadag11mars2022_webb.jpg

Arrangörer för temadagen var Uppsala kommun, polisen och Uppsalahem. På bilden från vänster: Hilda Degeryd och Pia Johnson från polisen, Therese Berg från Uppsalahem, Mattias Rosendahl, verksamhetsledare på Kulturhuset i Gottsunda, Johanna Thorpe och Jenny Viström från kommunledningskontoret, Rabih Jaber, Odin Lindell och Behzad Dariusson från Fritid Uppsala.

Det finns en handlingsplan för Gottsundaområdet. Den har fyra prioriterade teman och en gång i kvartalet ordnas en temadag på ett av dessa ämnen. Nästa gång är jobb och företagande i fokus. Vill du få en inbjudan? Mejla gottsunda@uppsala.se

Läs mer om områdesutvecklingen på uppsala.se/gottsunda.

18 mars 2022