Sommarjobbare skapar nytt på Bandstolsvägen

Under tre veckor i juni kommer tio entusiastiska niondeklassare att få utveckla en plats i Gottsunda.

Bildtext: Sommarjobbarna på fältstudier i Valsätraparken

– Ungdomarna får på så sätt själva påverka både tillfälliga aktiviteter och utformningen av den fysiska miljön på Bandstolsvägen. De får även ökad kunskap om kommunens arbete bland annat genom handledning och studiebesök, säger Elina Justusson Lahti, projektledare platsutveckling Uppsala kommun.

Sommarjobbarna befinner sig på tomten de ska utforma på Bandstolsvägen. De är även på Återfika och får handledning av Nike Lundgren som är projektledare där. Återfika ligger på samma väg och är en verksamhet som ska skapa trivsel och aktiviteter på platsen.

Delaktighet och inkludering i områdesarbete och stadsutveckling är prioriterat i Gottsunda. Boende och lokala aktörers erfarenheter och kunskap är en viktig grundsten i hur arbetet bedrivs.

15 juni 2023