Temadag om barn och ungas uppväxtvillkor

7 december samlades personer som arbetar, är aktiva eller på olika sätt engagerade i Gottsunda på en digital temadag för att prata om barn och ungas uppväxtvillkor.

Det var en fullspäckad förmiddag som bland annat innehöll en undersökning om hur barn i Gottsundaområdet mår. Dagen avslutades med en workshop kring uppstarten av ett allaktivitetshus.
 
- Som många gånger tidigare blev jag glad av att höra hur många engagerade personer det finns i såväl kommunala som ideellt drivna och kommersiella verksamheter som är aktiva i Gottsunda. Det är fantastiskt hur mycket fin verksamhet som redan finns där. Det ger ett stort hopp om att det finns förmåga och intresse av att det ska kunna vara en stadsdel där invånarna, oavsett ålder, kan vara delaktiga i att skapa trygghet och utvecklas, säger Lisa Skiöld på Barnombudet i Uppsala län.
 
Arrangörer för temadagen var RF SISU Uppland, Barnombudet i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun. 

15 december 2021