Unga tjejer är med och formar parker i Gottsunda

Hur ska framtidens park se ut och kännas? Utifrån den frågan har några 12–16-åriga tjejer varit med och arbetat fram hur Musikparken i Gottsunda ska renoveras.

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar som arbetar med att utveckla Gottsunda är finalister i Uppsala kommuns jämställdhetspris 2023. De har bland annat involverat unga tjejer i utvecklingen av flera parker i området. I Musikparken syns snart ett antal nya bänkar som tjejer från Gottsunda Dans & Teaters grupp "Tjejsnack" varit med och tagit fram.

– De som bor i området är experter på hur det är att bo där. Vi vet också att tjejer upplever en plats och rör sig i det offentliga rummet på andra sätt än killar. För att utveckla en hållbar stad är det därför viktigt att hitta olika sätt att involvera tjejerna i stadsutvecklingen, säger Elina Justusson Lahti, projektledare inom platsutveckling och dialog på stadsbyggnadsförvaltningen.

Musikparken_bänk.jpg

Bänkarna byggs av personer som arbetstränar

Tjejerna har designat nya bänkar till Musikparken tillsammans med Elina Justusson Lahti, som då var student på Konstfack. Under våren 2022 fick tjejerna lära sig om arkitektens verktyg och med dem undersöka parken och känna på olika material och bygga prototyper av bänkar. Genom processen skapades möjligheter för gemensamt kunskapsutbyte om stadsutveckling och unga tjejers upplevelser av Gottsunda.

– Tjejerna beskrev att de ville ha somriga färger och att bänkarna skulle ge möjlighet att hänga i tillsammans och vara sköna att sitta i. De ville också ha höga ryggstöd och ha många olika typer av bänkar att sitta på.

Personer som arbetstränar i Utbildnings- och jobbcenters verksamhet på Bolands snickeri bygger bänkarna just nu. De ställs ut i Musikparken när tjälen har släppt i marken senare i vår.

Förutom bänkarna ska hela Musikparken renoveras på sikt. Då kommer andra synpunkter som tjejerna lyft under arbetet tas med in i projektet.

Gottsundabor ger värdefulla perspektiv till byggprojekt

Musikparken är bara ett exempel när Gottsundabor bjudits in för att utveckla sitt bostadsområde. Ett annat exempel är utvecklingen av Lina Sandells park. De som bor i området ger många värdefulla perspektiv till de konkreta byggprojekten. Personer som känner sig involverade känner också mer tillhörighet till platsen.

– Vi inkluderar fler målgrupper i pågående och kommande stadsutveckling genom att testa flera olika sätt att använda en plats. Genom det skapar vi också fler tillfällen där Gottsundabor och Uppsala kommun möts.

Samverkan och intern reflektion är framgångsfaktorer

Samverkan med lokala föreningar och verksamheter är viktigt för att involvera boende i området på ett bra sätt.

– Det bäddar för kontinuitet i arbetet. Vi kan testa en idé tillsammans, utvärdera och testa igen. Samverkan underlättar också för återkoppling och uppföljning som är väldigt viktigt när vi aktiverar invånare. Värdefulla perspektiv kan dessutom bäras med in i andra processer när vi ger plats för att dokumentera och reflektera internt.

6 mars 2023