Uppföljning av handlingsplan för Gottsundaområdet visar på positiv utveckling

Uppsala kommun har gjort en första uppföljningsrapport om hur arbetet med Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030 löper på. Den visar att gemensamma krafter och fokus på långsiktighet gör skillnad och att det finns fortsatta utmaningar.

Uppsala kommun börjar se effekter av det långsiktiga arbetet i Gottsundaområdet. Första uppföljningsrapporten visar på minskat antal anmälda brott, framtidstro bland ungdomar och ökad samverkan bland Gottsundabor, näringsliv, fastighetsägare och civilsamhälle. 

- De effekter vi ser är resultatet av många människor och aktörers engagemang och gemensamma insatser, säger Ida Wiking, utvecklingsledare på kommunledningskontoret.

Uppföljningsrapporten visar även på fortsatta utmaningar med barn som lever i ekonomisk utsatthet och hög arbetslöshet med många som har försörjningsstöd.

Uppföljningen ger insikter till fortsatt arbete

Arbetet med handlingsplanen för Gottsundaområdet är långsiktigt och ska ge en hållbar utveckling. Det finns kortsiktiga och långsiktiga mål uppsatta. Uppföljningen bidrar till insikter om vad som ger effekt och vad kommunen behöver fokusera ännu mer på. Nästa uppföljning sker 2024.

Uppföljningsrapporten baseras på intervjuer med invånare i området och statistik. Läs rapporten här.

16 mars 2023